wyszukiwanie zaawansowane »

Index tytułów

Index autorów

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Sortuj według: domyślniesortuj malejąco, tytułu, ceny
Tryb wyświetlania: z okładkami, lista

23.10 zł 
W monografii przedstawiono metodykę badań własności mechanicznych tkanek kostnych z użyciem nowych technik pomiarowych w badaniach eksperymentalnych, takich jak cyfrowa korelacja obrazów i nanoindentacja, oraz wybranych metod inżynierii...
Do koszyka
Do przechowalni 
25.20 zł 
W pracy sformułowano i rozwiązano problem redukcji drgań dyskretnych układów mechanicznych ze względu na żądane własności dynamiczne. Tak postawiony problem wymagał zastosowania metod syntezy drgających układów mechanicznych. W tym...
Do koszyka
Do przechowalni 
45.15 zł 
W podręczniku omówiono podstawowe elementy modelowania i symulacji komputerowej, np. takie jak schematy logiczne, elementy deterministyczne lub losowe. Przedstawiono aparat matematyczny wykorzystywany w modelowaniu i symulacji. Na podstawie...
Do koszyka
Do przechowalni 
89.25 zł 
Podręcznik zawiera obszerny opis aktualnego stanu wiedzy w obszarze wszystkich podstawowych technologii spawani i technologii cięcia termicznego, spawalności materiałów konstrukcyjnych oraz urządzeń spawalniczych, a jednocześnie podsumowanie...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Książka „Laboratorium z napędów mechatronicznych” jest uzupełnieniem podręcznika pt. „Napędy mechatroniczne”. Głównym celem tej publikacji było opracowanie pomocy dydaktycznej dla studentów, przede wszystkim kierunku...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
W monografii przedstawiono rozwój oraz testowanie sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji układów mechanicznych. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. Opisano w nich naturalny system immunologiczny (NSI) – układ...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Monografia dotyczy metodologii prognozowania wykresów CTPc stali konstrukcyjnych i maszynowych oraz metodologii identyfikacji składu chemicznego stali o założonej postaci wykresu CTPc. W pracy przedstawiono dwa niezależne modele...
Do koszyka
Do przechowalni 
28.35 zł 
W pracy opisano fizyczne podstawy formowania struktury amorficznej w szkłach metalicznych uwzględniające warunki uzyskania przechłodzonych cieczy metalicznych oraz ich przejścia w stan stały. Przedstawiono też główne cechy...
Do koszyka
Do przechowalni 
21.00 zł 
Praca zawiera prezentację podejścia opartego na modelach niezawodności eksploatacyjnej zapisanych w postaci macierzy i grafów skierowanych. U podstaw metody została użyta teoria systemów i dekompozycja zgodna z metodologią FMEA/FMECA.
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
Monografia przedstawia sformułowania i zastosowania metody elementów brzegowych (MEB) w dynamice układów odkształconych. W pracy zawarto podstawowe informacje dotyczące dynamiki układów liniowosprężystych i sprężysto-plastycznych....
Do koszyka
Do przechowalni 
21.00 zł 
Monografia dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem procesu termicznego uszkodzenia tkanki biologicznej, które może być wywołane przez zewnętrzny impuls cieplny lub w wyniku oddziaływania wiązki lasera. W pracy omówiono równania...
Do koszyka
Do przechowalni 
15.75 zł 
W monografii przedstawiono metodę wyznaczania oporów ruchu szybkoobrotowych, wrzecionowych łożysk skośnych. Celem metody jest określenie tych oporów, które przyczyniają się do wytworzenia ciepła w łożysku. OSTATNIE EGZEMPLARZE!
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Monografia zawiera raport z części prac wykonanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego. W pracy zaprezentowano metody komputerowego wspomagania modelowania i badania prototypowych elementów konstrukcyjnych wagonów towarowych.
Do koszyka
Do przechowalni 
24.15 zł 
Monografia przedstawia optymalizację procesu wielokryterialnego projektowania amortyzatora hydraulicznego. W publikacji prezentowany jest proces rozwoju modelu symulacyjnego, uwzględniający zadania formułowania równań matematycznych oraz...
Do koszyka
Do przechowalni 
24.15 zł 
W monografii  rozpatrywano zagadnienia wyznaczania nowych form rozwiązań podstawowych dla trójwymiarowych zadań dynamiki liniowego ośrodka magnetoelektrosprężystego. W pracy omówiono metody numeryczne wyznaczania niewłaściwych...
Do koszyka
Do przechowalni 
poprzednia123następna

Popularne w dziale:

48.30 zł 
Podręcznik zawiera materiały dydaktyczne dotyczące technologii spawalniczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być prowadzone na wyższych uczelniach technicznych w ramach zajęć z przedmiotów: podstawy technologii...
Do koszyka
Do przechowalni 
33.60 zł 
W podręczniku przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące budowy, projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania. Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów wyższych uczelni technicznych, jak i...
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
Podręcznik przedstawia zasadnicze procesy otrzymywania surówki żelaza i żelaza gąbczastego, procesy otrzymywania stali i jej uszlachetniania, a także sposoby wytwarzania półfabrykatów do dalszej przeróbki plastycznej. Ze względu na...
Do koszyka
Do przechowalni 
89.25 zł 
Podręcznik zawiera obszerny opis aktualnego stanu wiedzy w obszarze wszystkich podstawowych technologii spawani i technologii cięcia termicznego, spawalności materiałów konstrukcyjnych oraz urządzeń spawalniczych, a jednocześnie podsumowanie...
Do koszyka
Do przechowalni 
45.15 zł 
W podręczniku omówiono podstawowe elementy modelowania i symulacji komputerowej, np. takie jak schematy logiczne, elementy deterministyczne lub losowe. Przedstawiono aparat matematyczny wykorzystywany w modelowaniu i symulacji. Na podstawie...
Do koszyka
Do przechowalni 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, (32) 237 17 26

Opracowanie Prekursor