wyszukiwanie zaawansowane »

Index tytułów

Index autorów

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Sortuj według: domyślniesortuj malejąco, tytułu, ceny
Tryb wyświetlania: z okładkami, lista

23.10 zł 
W monografii przedstawiono metodykę badań własności mechanicznych tkanek kostnych z użyciem nowych technik pomiarowych w badaniach eksperymentalnych, takich jak cyfrowa korelacja obrazów i nanoindentacja, oraz wybranych metod inżynierii...
Do koszyka
Do przechowalni 
25.20 zł 
W pracy sformułowano i rozwiązano problem redukcji drgań dyskretnych układów mechanicznych ze względu na żądane własności dynamiczne. Tak postawiony problem wymagał zastosowania metod syntezy drgających układów mechanicznych. W tym...
Do koszyka
Do przechowalni 
45.15 zł 
W podręczniku omówiono podstawowe elementy modelowania i symulacji komputerowej, np. takie jak schematy logiczne, elementy deterministyczne lub losowe. Przedstawiono aparat matematyczny wykorzystywany w modelowaniu i symulacji. Na podstawie...
Do koszyka
Do przechowalni 
89.25 zł 
Podręcznik zawiera obszerny opis aktualnego stanu wiedzy w obszarze wszystkich podstawowych technologii spawani i technologii cięcia termicznego, spawalności materiałów konstrukcyjnych oraz urządzeń spawalniczych, a jednocześnie podsumowanie...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Książka „Laboratorium z napędów mechatronicznych” jest uzupełnieniem podręcznika pt. „Napędy mechatroniczne”. Głównym celem tej publikacji było opracowanie pomocy dydaktycznej dla studentów, przede wszystkim kierunku...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
W monografii przedstawiono rozwój oraz testowanie sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji układów mechanicznych. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. Opisano w nich naturalny system immunologiczny (NSI) – układ...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Monografia dotyczy metodologii prognozowania wykresów CTPc stali konstrukcyjnych i maszynowych oraz metodologii identyfikacji składu chemicznego stali o założonej postaci wykresu CTPc. W pracy przedstawiono dwa niezależne modele...
Do koszyka
Do przechowalni 
28.35 zł 
W pracy opisano fizyczne podstawy formowania struktury amorficznej w szkłach metalicznych uwzględniające warunki uzyskania przechłodzonych cieczy metalicznych oraz ich przejścia w stan stały. Przedstawiono też główne cechy...
Do koszyka
Do przechowalni 
21.00 zł 
Praca zawiera prezentację podejścia opartego na modelach niezawodności eksploatacyjnej zapisanych w postaci macierzy i grafów skierowanych. U podstaw metody została użyta teoria systemów i dekompozycja zgodna z metodologią FMEA/FMECA.
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
Monografia przedstawia sformułowania i zastosowania metody elementów brzegowych (MEB) w dynamice układów odkształconych. W pracy zawarto podstawowe informacje dotyczące dynamiki układów liniowosprężystych i sprężysto-plastycznych....
Do koszyka
Do przechowalni 
21.00 zł 
Monografia dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem procesu termicznego uszkodzenia tkanki biologicznej, które może być wywołane przez zewnętrzny impuls cieplny lub w wyniku oddziaływania wiązki lasera. W pracy omówiono równania...
Do koszyka
Do przechowalni 
15.75 zł 
W monografii przedstawiono metodę wyznaczania oporów ruchu szybkoobrotowych, wrzecionowych łożysk skośnych. Celem metody jest określenie tych oporów, które przyczyniają się do wytworzenia ciepła w łożysku. OSTATNIE EGZEMPLARZE!
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
Monografia zawiera raport z części prac wykonanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego. W pracy zaprezentowano metody komputerowego wspomagania modelowania i badania prototypowych elementów konstrukcyjnych wagonów towarowych.
Do koszyka
Do przechowalni 
24.15 zł 
Monografia przedstawia optymalizację procesu wielokryterialnego projektowania amortyzatora hydraulicznego. W publikacji prezentowany jest proces rozwoju modelu symulacyjnego, uwzględniający zadania formułowania równań matematycznych oraz...
Do koszyka
Do przechowalni 
24.15 zł 
W monografii  rozpatrywano zagadnienia wyznaczania nowych form rozwiązań podstawowych dla trójwymiarowych zadań dynamiki liniowego ośrodka magnetoelektrosprężystego. W pracy omówiono metody numeryczne wyznaczania niewłaściwych...
Do koszyka
Do przechowalni 
poprzednia123następna

Popularne w dziale:

48.30 zł 
Podręcznik zawiera materiały dydaktyczne dotyczące technologii spawalniczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być prowadzone na wyższych uczelniach technicznych w ramach zajęć z przedmiotów: podstawy technologii...
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
Podręcznik przedstawia zasadnicze procesy otrzymywania surówki żelaza i żelaza gąbczastego, procesy otrzymywania stali i jej uszlachetniania, a także sposoby wytwarzania półfabrykatów do dalszej przeróbki plastycznej. Ze względu na...
Do koszyka
Do przechowalni 
89.25 zł 
Podręcznik zawiera obszerny opis aktualnego stanu wiedzy w obszarze wszystkich podstawowych technologii spawani i technologii cięcia termicznego, spawalności materiałów konstrukcyjnych oraz urządzeń spawalniczych, a jednocześnie podsumowanie...
Do koszyka
Do przechowalni 
33.60 zł 
W podręczniku przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące budowy, projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania. Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów wyższych uczelni technicznych, jak i...
Do koszyka
Do przechowalni 
33.60 zł 
W książce przedstawiono ogólną strukturę procesu technologicznego oraz scharakteryzowano dane wejściowe potrzebne do jego opracowania. Omówiono czynniki wpływające na dokładność obróbki części maszyn. Scharakteryzowano proces...
Do koszyka
Do przechowalni 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, (32) 237 17 26

Opracowanie Prekursor